Krabbe, Oluf
Rapport over Fægtningen ved Midsunde den 12te September 1850 / med Krigsministerens Tilladelse udgivet af Bestyrelsen for det ved Armeen opsamlede Invalidefond til Fordeel for dette Fond