Lange, J. C.
Et Rimbrev til Statsminister A.S. Ørsted og fire små politiske Artikler