Liunge, A. P.
Fuldstændig Dagbog over Begivenhederne i Danmark, fra den 21de Marts 1848, nærmest med Hensyn til Oprøret i Hertugdommerne