Lütken, J. C.
Om Underhandlinger med Oprørerne : Sendebrev til X.Ø.