Læssøe, F.
Anmærkninger til "Den slesvigske Krig i 1848, ved en Officeer af Armeen"