Diedrichsen, D.H.
Rapport over Slaget ved Idsted den 24de og 25de Juli 1850 / med Krigsministerens Tilladelse udgivet af Bestyrelsen for det ved Armeen opsamlede Invalidefond til Fordeel for dette Fond