Thornam, August Wilhelm
Skizzer fra Feltlivet i 1850, 2 bind: Første Samling