Wergeland, J. Fr. O.
Oprøret i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten og Krigen om Slesvig / ved en norsk Officeer