Beck, C.
Betragtninger, tildels foranledigede ved Grev Sponnecks Afhandling:" Den holstenske Stænderforsamling og Forfatningssagen"