Dirckinck-Holmfeld, C.
Aktstykkerne betræffende Arvefølgesagen; og Belysning af Hr. Conferentsraad C.F. Wegeners Angreb paa det Kongelig Budskab af 4de October 1852