Dirckinck-Holmfeld, C.
Betænkning om Striden med Tydskland, om Executionen og Krigen