Madvig, J. N.
De holstenske Stænders Forfatningsforslag og Grev Sponneck