Schiern, Frederik
Om Londoner-Traktatens Forhold til det danske Kongehuses gamle Arverettigheder og det russiske Keiserhuses fornyede Arveprætensioner