Thorsøe, Alex.
Den Danske Styrelse i Slesvig fra 1850-1864 : et historisk Grundrids ; udgivet af De Samvirkende Sønderjydske Foreninger