Feilberg, N. L.
En Præstegaard i Sundeved under Krigen 1864 : breve fra Pastor N.L. Feilberg