Meddelelser om Preussernes og Østerrigernes Færd i Slesvig : udarbeidede paa Grundlag af Vidneforklaringer afgivne for Retten