Madvig, J. N.
Personalunion mellem Danmark og Slesvigholsteen, betragtet fra et dansk Standpunkt