Meddelelser om Begivenhederne i Slesvig siden den preussisk-østerrigske Invasion : (Den 1ste November 1864)