Meddelelser om Begivenhederne i Slesvig siden den Preussisk-Østerrigske Invasion : \(Januar 1865)\