Personalunionen : Beretning om en Forhandling i den danske Folkeforenings kjøbenhavnske Hovedafdeling den 6te December 1865 / udgivet af Den danske Folkeforening