Schleisner, Peter Anton
Til Belysning af Preussernes og Østerrigernes Adfærd i Slesvig : ( efter en paa Stedet ført Dagbog)