Grünfeld, H. P. H.
Regnebog for Almueskolernes mellemste og øverste Klasser / udgivet med Understøttelse af det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig af H.P.H. Grünfeld