Regenburg, T. A.
To Aktstykker til Oplysning om Oprettelsen af et Universitet i Flensborg 1634