Regulativ for den danske Borgerskole ved Helligaandskirken i Flensborg