Hjort, Peder
Den Danske Børneven : en læsebog for Borger- og Almue-Skoler / af P. Hjort. - 5. opl.