Jørgensen, A. D. (f. 1840)
En Redegørelse for min Udvikling og mit Forfatterskab