Becker, T. A.
Claus Limbek den Yngre eller Sønderjyllands sidste Kamp for sin Nationalitet : historisk-romantisk Skildring fra det 15de Aarhundredes Begyndelse