Drachmann, Holger
Derovre fra Grænsen : Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877