Jessen, J. P.
Børne - Speilet : en moralsk Læsebog for den tilvoxende Skole-Ungdom