Ravn, L.S.
Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864. Sydslevigske år og dage