Leckband, Helmut
Krigsfangelazarettet i Tamanskajagaden