Lindstrøm, Anders Ture
Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945-1954