Schubert, Lars H. ; Runge, Johann
Barn og ung i Flensborg 1920-1945