Bossen, Jane ; Krempin, Helge
Granit i Angel : romansk stenhuggerkunst i et sydslesvigsk landskab