Poulsen, Bjørn
Land - by - marked : to økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig