Hansen, Hans Schultz
Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse