Lorenzen, Karl Heinz
Holdninger har en pris : en rød sydslesvigers erindringer fra tre Tysklande