Lars N. Henriksen
Bonn-erklæringen og de unge : elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005