Bekjendtgjørelse af den Slesvig-Holsteenske Regjering angaaende flere Forretningers Overdragelse til Localøvrighederne : d.d. Rendsborg, d. 27. April 1848