Schlegel, J. F. W.
Danmarks og hertugdømmenes Statsret med stadigt hensyn til deres ældre Forfatning / ved J. F. W. Schlegel, 1. Deel