Antislesvigholstenske Fragmenter : udgivne efter Foranstaltning af Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet / ved A.F. Krieger. 3. bind, .4. bind