Antislesvigholstenske Fragmenter : udgivne efter Foranstaltning af Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet / ved A.F. Krieger. 4. bind, .3. bind