Forhandlinger om Danmarks og Slesvigs constitutionelle Forening : Møde den 11. Marts 1848 i Kjøbenhavn / udgivne af N. L. Hvidt