Molbech, C.
Bemærkninger over Hertugdømmet Slesvigs Statsforhold og Nationalitet, i ældre og nyere Tider / forfatter: C. Molbech