Skudsmaalsbog = Dienstbuch. For Auguste Petersen m- Udtog af Lovbestemmelserne angaaende Skudsmaalsbøger ; 4 håndskrevne sider