De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter for Slesvig, Flensborg, Aabenraa og Haderslev : med Tillæg af Thord Degns Artikler og Skraaen for St. Knuds Gilde i Flensborg / udgivne ifølge Foranstaltning af det kgl. Ministerium for Hertugdömmet Slesvig ved P. G. Thorsen. Med olddansk, dansk, latinsk og tysk tekst