Det nye mindretal

Det nye mindretal indeholder:     Weimar-republikken       Organisering       Støtten fra Danmark       Sydslesvigerne   
"Det nye mindretal"

Det nye mindretal 1920-1933

Med afstemningerne i 1920 blev Nordslesvig/Sønderjylland dansk, og med det også det meste af det danske mindretal og dets vigtigste og stærkeste institutioner. De dansksindede i det tyske Sydslesvig skulle derfor ikke blot vænne sig til den nye tyske republik, men opbygge mindretallets infrastruktur omtrent fra bunden. I republikkens først år, der var præget af politisk og økonomisk uro, oplevede mindretallet stigende tilslutning, men da forholdene i Tyskland blev mere stabile faldt den. På trods af at den nye tyske grundlov var meget liberal, og havde en paragraf om mindretallenes rettigheder blev mindretallet flere gange sat under pres og lokalt sat hindringer i vejen, bl.a. på skoleområdet.