Den danske menighed

Præster på vej fra den danske frimenigheds lokaler i Toosbüygade til indvielsen af Helligåndskirken, Flensborg 1927. Helligåndskirken havde længe været det eneste sted i Sydslesvig, hvor der blev holdt gudstjeneste på dansk, og endda kun hver anden søndag. Efter afstemningen i 1920 indledte man forhandlinger med den slesvig-holstenske landskirke om bedre forhold, men da det ingen vegne førte, valgte man med støtte fra Den danske kirke i Udlandet at oprette en dansk frimenighed. Den fik til huse i ”Ansgar” i Toosbüygade, men præsten afholdt også gudstjenester udenfor Flensborg, hvor der efterhånden oprettedes flere menigheder. Efter nye forhandlinger lykkedes det senere at få lov til at leje Helligåndskirken, og i august 1927 kunne man indvie kirken.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: