Den slesvigsk Forening

Vedtægterne for Den slesvigske Forening for Flensborg. Foreningen blev stiftet i sommeren 1920 og havde til formål: ”at samle landsmænd til gensidig støtte i alle folkelige spørgsmål, til styrkelse af dansk åndsliv og oplysning”, samme år oprettedes også en afdeling for landdistrikterne. Senere oprettedes en afdeling for Gottorp Amt (1922) og en for Ejdersted (1932). Ud over sprogkurser, foredrag og anden kulturel virksomhed, fungerede foreningen også som det danske mindretals parti og stillede op til de tyske valg for om ikke andet så at holde mandtal og vise flaget. Flensborg afdelingen havde ved årsskiftet ca. 5.000 medlemmer, mens Landistrikterne i 1922 talte 1.200 medlemmer. I sidste halvdel 1920erne stabiliserede medlemstallet i Flensborg sig dog på ca. 3.500.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: