Generalsekretariatet

Annonce i Flensborg Avis 4. april 1924 om Dansk Generalsekretariats forlængede åbningstider i forbindelse med rigdagsvalget i 1924. I de første år efter afstemningen efter 1920 organiserede det danske mindretal sig i en lang række foreninger med forskellige formål og mere eller mindre selvstændige afdelinger. Det kunne derfor være svært at koordinere mindretallets aktiviteter, såvel som at opnå fælles fodslag. På foranledning af Grænsenforeningen i Danmark oprettedes derfor i foråret 1924 et Generalsekretariatet, der skulle forsøge at holde styr på de mange tråde og i det hele taget fungere som fællesorgan for mindretallet, hvilket dog aldrig rigtigt lykkedes.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: